kinderdagverblijf Billie

Westerpark 1-B
1013 RR Amsterdam

Kinderdagverblijf Billie is sinds 1991 gevestigd in het monumentale pand bij de ingang van het Amsterdamse Westerpark.

Drijvende kracht achter Billie is al die jaren eigenaar & directeur Marije Leewens.

Zij initieert het algemene beleid in haar kinderdagverblijf en haar passie zijn de creatieve projecten in Billie Dos, waardoor Kdv Billie creatieve kinderopvang biedt. Verder draagt Marije zorg voor de optimale kwaliteit in en de ontwikkeling van het kinderdagverblijf tot ‘verantwoorde kinderopvang’, dat ook de titel is van het beleidsplan van Kdv Billie.

De dagelijkse leiding is mede in handen van pedagoge Sanne. Zij draagt zorg voor de dagelijkse uitvoering en naleving van het beleid en het spelontwikkelingsprogramma, het coachen, begeleiden en de training van de PM-ers, en de planning & plaatsing, en biedt advies en ondersteuning aan de ouders.

In Kdv Billie heeft de HBO opgeleide PM-er, Willeke, als assistent-leidinggevende een dag per week een ‘kantoordag’, en is zij medeverantwoordelijk voor het spelontwikkelingsprogramma. Bij afwezigheid van de leidinggevende is zij de aangewezen persoon voor vervanging.

Kdv Billie is een overzichtelijk en gezellig kinderdagverblijf en biedt gedegen, veilige opvang met veel aandacht voor de ontwikkeling van uw kind. De creatieve ontwikkeling van uw kind wordt extra gestimuleerd met het programma in Billie Dos waarin o.a. danslessen, muziekoptredens en theaterprogramma’s worden aangeboden.

Ook is er veel zorg voor een frisse en uitdagende inrichting met diverse sferen. De groepsruimtes van Kdv Billie zijn ruim opgezet en voorzien van heldere kleuren en mogelijkheden om te spelen in diverse ‘speelhoekjes’.

CARIN DESIGN©